Nowoczesne technologie - Jaka będzie przyszłość cyfryzacji?. - Komputery, technologie, gry

Dodane: 09-06-2023 16:54

łkowitą automatyzację wielkiej produkcji czy transportu towarów. Niemal każda sfera naszych działań zaczyna być w coraz większym stopniu obsługiwana przez cyfrowe narzędzia. Czy to oznacza, że w niedalekiej przyszłości zastąpią one człowieka w wielu zawodach i sytuacjach życiowych? Czy będziemy osta

Nowoczesne technologie - Jaka będzie przyszłość cyfryzacji?. - Komputery, technologie, gry Nowoczesne technologie

Nowoczesne technologie - Jaka będzie przyszłość cyfryzacji?

Nowoczesne technologie od lat przenikają do praktycznie każdej dziedziny naszego życia. Zaczynając od smartfonów, przez inteligentne domy, aż po niemal catecznie zdani na komputery i maszyny?

Gdzie technologie cyfrowe są już obecne?

Nowoczesne technologie zaczynają zdominować szczególnie sferę mediów i komunikacji. Każdego dnia korzystamy z internetu, gdzie znajdziemy właściwie wszystkie informacje, jakie tylko nas interesują. Jednocześnie, platformy społecznościowe łączą ze sobą dziesiątki milionów ludzi z całego świata, pozwalając im na dzielenie się swoimi doświadczeniami i opiniami, a także na nawiązywanie nowych kontaktów.

W wielu dziedzinach życia odczuwalne są już też wynikające z cyfryzacji korzyści. W sferze edukacyjnej możemy korzystać z interaktywnych aplikacji, coraz więcej przedsiębiorstw stosuje robotyzację, a w sferze medycznej coraz popularniejsze stają się aplikacje pomagające w diagnozowaniu chorób czy odległe konsultacje z lekarzami.

Jakie będą dalsze perspektywy rozwoju technologii cyfrowych?

W obliczu postępującej cyfryzacji wielu ludzi zaczyna obawiać się, że technologie zaczną ich całkowicie zastępować w wielu dziedzinach życia. Czy to jednak rzeczywiście jest możliwe? Z jednej strony może to się wydawać prawdopodobne, szczególnie w przypadku prac wymagających powtarzalnych czynności lub czujności, np. w transporcie towarów czy usługach porządkowych.

Z drugiej strony jednak, niektóre dziedziny wymagają od człowieka empatii, empatycznego podejścia oraz zdolności do rozwiązywania nietypowych zadań. Nie sposób także zaprzeczyć, że w bardzo wielu dziedzinach życia doświadczenie ludzkie jest na wagę złota. Jednocześnie, z uwagi na fakt, że wielu ludzi jeszcze wiele lat będzie pracować w zawodach, które dziś działają produkcją i usługami, a w przyszłości zaczną być obsługiwane przez technologie cyfrowe, wiele państw będzie musiało intensywnie pracować nad zmianami systemowymi i edukacyjnymi, aby zminimalizować negatywne skutki dla rynku pracy i zwiększyć poziom zadowolenia społeczeństwa w zakresie pracy, jaka nam wszystkim przyszła.

Podsumowując, można powiedzieć, że perspektywy rozwoju technologii cyfrowych nie są do końca jasne, jednak jedno jest pewne - nie ma odwrotu od cyfryzacji. Niemniej jednak, zmiany te będą wymagały od naszej cywilizacji podejścia do kwestii zatrudnienia, systemów edukacyjnych, opieki medycznej i wiele wiele innych dziedzin, bez których nasze życie będzie zdecydowanie biedniejsze i uboższe.


http://komputery-technologie-gry.agams.net.pl/